Lutnie wentylacyjne: ssące typu B-BIS/S

Elastyczne lutnie wentylacyjne ssące typu B-BIS/S poziome,pionowe,redukcyjne oraz zestaw naprawczy są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem”a”, “b”, “c” niebezpieczeństwem wybuchu metanu oraz klasy “A”,”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Elastyczne lutnie wentylacyjne ssące typu B-BIS/S poziome,pionowe,redukcyjne oraz zestaw naprawczy są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem”a”, “b”, “c” niebezpieczeństwem wybuchu metanu oraz klasy “A”,”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Do budowy elastycznych lutni wentylacyjnych ssących wykorzystujemy tkaniny techniczne posiadające odpowiednie parametry techniczne oraz drut sprężynowy. Lutnia wentylacyjna ssąca jest obustronnie zakończona stalowymi pierścieniami. Lutnie ssące posiadają zamontowane haczyki służące do podwieszania lutni w wyrobiskach górniczych.

Deklarowane podciśnienie dla poszczególnych klas:

Lutnia ssąca: KLASA A max.deklarowana wytrzymałość pracy na podciśnienie 4000 Pa
Lutnia ssąca: KLASA B max.deklarowana wytrzymałość pracy na podciśnienie 6000 Pa
Lutnia ssąca: KLASA C max.deklarowana wytrzymałość pracy na podciśnienie 8000 Pa

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy od -10C do +70C
Lutnie wentylacyjne ssące typu B-BIS/S produkowane są w zakresie średnic: od Fi 200 do Fi 1200 [mm]
w zakresie długości: od 1 do 10[m]