Lutnie wentylacyjne: tłoczące typu B-BIS/T

Elastyczne lutnie wentylacyjne tłoczące typu B-BIS/T poziome,pionowe,redukcyjne oraz zestaw naprawczy są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem”a”, “b”, “c” niebezpieczeństwem wybuchu metanu oraz klasy “A”,”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Elastyczne lutnie wentylacyjne tłoczące zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy PN-G 43001:1999.

Do budowy elastycznych lutni wentylacyjnych tłoczących wykorzystujemy tkaniny techniczne posiadające odpowiednie parametry techniczne.
Elastyczne lutnie wentylacyjne tłoczące typu B-BIS/T to konstrukcja zgrzewana z tkaniny technicznej o określonej średnicy i długości. Każda lutnia jest dwustronnie zakończona stalowymi pierścieniami z drutu. Elastyczne lutnie wentylacyjne tłoczące typu B-BIS/T poziome posiadają jedną fałdę nośną (wyjątek stanowią lutnie średnicy Fi 1200,które posiadają dwie fałdy nośne), w której zakute są oczka o średnicy Fi 10[mm] służące do podwieszania lutni. Elastyczne lutnie wentylacyjne tłoczące typu B-BIS/T pionowe posiadają dwie fałdy nośne,w których zakute są oczka o średnicy Fi 10[mm] służące do podwieszania lutni.

Lutnie tłoczące typu B-BIS/T na obu końcach zakończone są pierścieniami rozprężnymi które służą do usztywniania oraz uszczelniania połączeń między lutniami. Łączenie lutni tłoczących możliwe jest na dwa sposoby: za pomocą pierścienia rozprężnego Rys.1 lub za pomocą opaski ze złączem śrubowym Rys.2

Rys.1

Rys.2

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie pracy: od 10000 Pa do 15000Pa
Zakres temperatury pracy od -10 do +70C
Lutnie wentylacyjne tłoczące typu B-BIS/T produkowane są w zakresie średnic: od Fi 200 do Fi 1200 [mm]
w zakresie długości: od 2 do 50[m]